Osie priorytetowe

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja projektów w ramach tej osi rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Dofi nansowanie uzyskały przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, mającej wspierać rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Projekty są nakierowane na zwiększenie dostępu do usług elektronicznych oraz internetu. Wsparte zostały również inwestycje polegające na budowie, rozbudowie oraz wdrożeniu publicznych usług elektronicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.

e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Województwo Zachodniopomorskie

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin

Gmina Miasto Koszalin