Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Prezentacja

Gmina Miasto Kołobrzeg

12 973 025.00

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i...

Prezentacja

Gmina Rewal

15 446 031.51

Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu...

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

183 162.19

Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu

Prezentacja

Złocieniecki Ośrodek Kultury

1 278 844.28

Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim

Prezentacja

Gmina Drawsko Pomorskie

3 894 981.19

Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności...

Prezentacja

Gmina Karlino

385 094.74

Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

1 989 831.57

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Prezentacja

Gmina Miejska Wałcz

3 696 886.21

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w...

Prezentacja

Gmina Choszczno

2 602 733.17

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Miedzyzdrojach

Prezentacja

Gmina Miedzyzdroje

7 198 120.01

Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II Etapu promenady widokowej wraz z...

Prezentacja

Gmina Dziwnów

1 231 914.72

Wzrost znaczenia kultury na wsi – rozbudowa świetlicy w Żelechowie

Prezentacja

Gmina Widuchowa

398 362.28

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Perły w Koronie woj. zachodniopomorskiego 2009 – Pałacu w...

Prezentacja

Gmina Świerzno

1 365 781.61

Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę,...

Prezentacja

Gmina Połczyn - Zdrój

809 610.63

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

4 760 739.52

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Prezentacja

Gmina Miejska Wałcz

1 317 020.10

Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich - budowa świetlicy w Radzanku

Prezentacja

Gmina Maszewo

872 053.94

Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu...

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz

494 211.57

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem

Gmina Miasto Koszalin

1 134 301.31

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II

Gmina Stepnica

1 000 000.00

Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w...

Miasto Szczecinek

1 604 406.71

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka...

8 000 000.00

Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

Gmina Karlino

4 000 000.00

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w miejscowości...

Gmina Pyrzyce

2 747 095.60

Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki

Gmina Barlinek

1 456 706.04

Pages