Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Gmina Nowogard

1 105 057.42

Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście

1 658 007.20

Dobudowa basenu solankowego oraz wykonanie ujęcia wody leczniczej GUSTAW na działce nr 5/2 przy...

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

1 200 000.00

Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg

1 414 583.49

Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego w Świnoujściu.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hołdu...

1 652 294.09

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Barlinek

Gmina Barlinek

21 697.70

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Dębno

Gmina Dębno

22 500.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Świnoujście

Gmina Miasto Świnoujście

50 000.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Sławno

Gmina Miasto Sławno

14 999.90

Lokalny program Rewitalizacji Gmina Międzyzdroje

Gmina Miedzyzdroje

45 140.00

Lokalny Prorgam Rewitalizacji Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg

20 740.00

Mieszkam ładnie i bezpiecznie - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

522 115.12

Modernizacja (termomodernizacja) budynków mieszkalnych w Barlinku: ul. Niepodległości 22, 24, 26,...

Wspólnota Mieszkaniowa...

940 409.98

Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego budynku usług handlowych na Centrum...

Gmina Polanów

768 962.44

PIASTOWSKA 61 - Renowacja budynku przy ul. Piastowskiej 61.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

76 463.24

Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie...

Gmina Golczewo

355 938.27

Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków...

Uzdrowisko Świnoujście Spółka...

3 560 000.00

Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków...

Uzdrowisko Świnoujście Spółka...

2 857 352.97

Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie

Gmina Miejska Świdwin

1 265 060.26

Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego Irena i Podhale wraz z zakupem i...

Uzdrowisko Połczyn S.A

2 380 046.15

Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

Gmina Przelewice

778 631.95

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Gmina - Miasto Koszalin

10 000 000.00

Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście

2 540 270.78

Przebudowa, remont i zagospodarowanie terenu zabytkowego Kościoła w Karlinie

Rzymskokatolicka Parafia pw św....

1 486 215.34

Razem możemy więcej–adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

301 531.57

Pages