Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz...

Wspólnota Mieszkaniowa Wenecja ul...

109 206.73

Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Klutury

Gmina Pyrzyce

4 010 483.57

Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku

Gmina Barlinek

385 812.87

Renowacja budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. 1-go Maja 8-10

Wspólnota Mieszkaniowa Bakałarz w...

93 499.00

Renowacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu

Wspólnota Mieszkaniowa ul....

151 819.94

Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6...

Wspólnota Mieszkaniowa Ratusz w...

344 419.43

Renowacja części wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 10-14, Plac Wolności 1,...

Spółdzielnia Mieszkaniowa...

487 692.57

Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach

Wspólnota Mieszkaniowa Zabytek ul...

500 000.00

Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem poprzez odtworzenie walorów kulturowych i...

Gmina Miejska Świdwin

1 353 340.13

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz zagospodarowanie...

Gmina Miasto Świnoujście

599 215.94

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II

gmina - miasto na prawach powiatu...

3 905 652.96

Rewitalizacja Centrum Barwic - przebudowa Placu Wolności

Gmina Barwice

2 600 000.00

Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach

Gmina Mieszkowice

542 376.43

Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin

2 628 726.32

Rewitalizacja parku Orła Białego w Białogardzie

Miasto Białogard

1 155 228.28

Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Białogardzie

Miasto Białogard

1 680 485.00

Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn - Zdrój

621 613.52

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy...

Gmina Miasto Sławno

1 548 625.96

Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Białogardzie.

Miasto Białogard

207 599.99

Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont i adaptację poddasza pałacu wraz z zagospodarowaniem...

GMINA TRZEBIATÓW

1 402 099.42

Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji...

Powiat Gryficki

1 648 442.60

Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśników w Czaplinku Bloki 22, 24, 26,...

Wspólnota Mieszkaniowa w Czaplinku...

600 875.60

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny

66 815 056.00

Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino – Wolgast –...

Gmina Karlino

2 151 847.82

Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację...

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

3 855 000.00

Pages