Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Prezentacja

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu...

3 695 824.00

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m....

Gmina Gryfice

1 439 129.97

Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń -Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki.

Powiat Gryfiński

1 219 931.75

Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina...

Gmina Miasto Koszalin

23 950 200.00

Budowa linii 110 kV relacji GPZ Mirosławiec - planowany GPZ Kalisz Pomorski

ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

4 004 000.00

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

7 999 200.00

Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap III.

Gmina Drawsko Pomorskie

337 702.06

Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap IV.

Gmina Drawsko Pomorskie

305 738.32

Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203

Województwo Zachodniopomorskie

13 425 000.00

Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113

Województwo Zachodniopomorskie

14 646 311.75

Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Województwo Zachodniopomorskie

15 022 000.00

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172

Województwo Zachodniopomorskie

12 460 534.70

Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 109

Województwo Zachodniopomorskie

2 441 681.30

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Województwo Zachodniopomorskie

18 452 194.41

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz...

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

3 433 608.40

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Gmina Miasto Szczecin

27 941 900.00

Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu...

Gmina Płoty

1 062 564.09

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap I w miejscowości Dobra

Gmina Dobra

951 395.46

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap II w miejscowości Bezrzecze

Gmina Dobra

528 138.00

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap III w miejscowości Dołuje

Gmina Dobra

850 766.99

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap IV w miejscowości Mierzyn

Gmina Dobra

839 970.00

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - Etap V przebudowa ulicy Wspólnej...

Gmina Dobra

510 090.00

Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin - Strzeżewo

Powiat Kamieński

1 948 240.88

Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Województwo Zachodniopomorskie

46 900 000.00

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w...

Gmina Czaplinek

521 294.57

Pages