Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa elektrowni wiatrowej DBC Wind Tech w Jarszewku

Prezentacja

Dr Barzyk Consulting Grzegorz...

780 000.00

Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Prezentacja

Gmina Karlino

370 973.67

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej

Prezentacja

Gmina Widuchowa

5 116 206.16

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn...

Prezentacja

Gmina Nowe Warpno

580 050.75

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz...

Prezentacja

Gmina Wierzchowo

6 403 485.36

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D

Prezentacja

Gmina Resko

3 956 309.22

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo - Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca

Prezentacja

Goleniowskie Wodociągi i...

4 359 230.74

Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec

Prezentacja

Zachodniopomorskie Towarzystwo...

825 000.00

Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z...

Prezentacja

NewCo Spółka z ograniczoną...

820 000.00

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo –...

Prezentacja

Komenda Wojewódzka Państwowej...

2 981 000.00

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego a...

Prezentacja

Gmina Łobez

369 780.88

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w...

Prezentacja

Gmina Cedynia

4 078 851.70

Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego

Prezentacja

Gmina Kozielice

114 011.87

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania...

Prezentacja

Gmina Police

3 725 599.84

Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i...

Prezentacja

Gmina Czaplinek

2 123 959.72

Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Prezentacja

Gmina Mielno

2 287 866.00

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina

Gmina Miasto Szczecin

648 040.50

Budowa biogazowni o mocy 1,6 MW w miejscowości Przemysław, gmina Resko

Biogaz Przemysław ŁĄKROL Spółka z...

8 093 000.00

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo

EL-KA Spółka z ograniczoną...

6 948 000.00

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto...

Gmina Miasto Szczecin

377 671.50

Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej w gminie Bobolice.

Gospodarstwo Rolne Nubian Spółka z...

8 039 200.00

Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej w gminie Świdwin.

Carbo-Bio Spółka z ograniczoną...

5 998 500.00

Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice

Biuro Targów BAŁTYK Spółka z...

7 434 106.56

Budowa Farmy Wiatrowej Czaplinek o mocy 2,75 MW

RESA Energia Spółka z ograniczoną...

3 971 201.50

Budowa farmy wiatrowej Kościernica II w gminie Białogard

Contino Białogard Spółka z...

6 944 008.06

Pages