Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Adaptacja budynku dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w...

Prezentacja

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w...

295 629.90

Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Prezentacja

Powiat Kamieński

754 631.80

Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie.

Prezentacja

Gmina Goleniów

722 206.24

Budowa boiska sportowego w Darłowie

Prezentacja

Gmina Miasto Darłowo

1 105 827.29

Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków...

Prezentacja

Akademia Morska w Szczecinie

2 883 638.59

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Prezentacja

Zachodniopomorskie Centrum...

23 855 567.35

Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Prezentacja

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz...

13 746 495.80

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Prezentacja

Samodzielny Publiczny Wojewódzki...

26 265 386.00

Doposażenie Szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną

Prezentacja

Szpital Powiatowy w Sławnie

643 905.72

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji...

Prezentacja

Samodzielny Publiczny...

21 395 512.00

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Prezentacja

Szpital Wojewódzki im. M....

31 067 933.29

Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Wyższej...

Prezentacja

Wyższa Szkoła Humanistyczna...

1 286 017.30

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do...

Prezentacja

Powiat Myśliborski

554 105.92

Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji,...

Prezentacja

Gmina Bobolice

2 367 771.10

Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzetu

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

177 020.93

Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim...

Prezentacja

Powiat Stargardzki

943 902.56

Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu

Prezentacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w...

1 273 845.88

Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego...

Prezentacja

Powiat Policki

338 909.10

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług...

Prezentacja

Uniwersytet Szczeciński

3 882 805.00

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Prezentacja

Gmina Miasto Kołobrzeg

9 144 104.51

Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych

Prezentacja

Gmina Stepnica

180 334.85

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do...

Prezentacja

Specjalistyczny Szpital im. prof....

33 114 567.00

Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym...

Prezentacja

Samodzielny Publiczny Wojewódzki...

9 091 474.42

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

216 451.39

Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w...

Prezentacja

Pomorski Uniwesytet Medyczny w...

615 168.85

Pages