Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Województwo Zachodniopomorskie

15 022 000.00

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172

Województwo Zachodniopomorskie

12 460 534.70

Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 109

Województwo Zachodniopomorskie

2 441 681.30

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Województwo Zachodniopomorskie

18 452 194.41

BUDOWA PLATFORMY SZKOLENIOWEJ DLA KADR WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

Spektrum Consulting Adam Piotr...

95 400.00

Budowa pozycji konkurencyjnej na rynku lokalnym i regionalnym firmy Między wierszami… Spółka...

Między wierszami... Spółka cywilna

33 787.50

Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

Gmina Karlino

4 000 000.00

Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w...

Powiat Świdwiński

1 316 028.74

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność zabytkowego parku w Krzecku

Powiat Świdwiński

622 844.95

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi w Gminie Resko

Gmina Resko

938 745.63

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w miejscowości...

Gmina Pyrzyce

2 747 095.60

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze...

Gmina Police

1 340 400.43

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Motaniec - Zieleniewo w gminie Kobylanka

Gmina Kobylanka

901 604.70

Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki

Gmina Barlinek

1 456 706.04

Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna

Gmina Goleniów

1 035 831.69

Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie...

Gmina Miasto Szczecin

5 828 590.74

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Gmina Nowogard

1 105 057.42

Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego,...

Powiat Gryficki

2 249 470.58

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka,...

Gmina Pełczyce

3 825 273.50

Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

822 120.00

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki w Al. Wyzwolenia, ul. Ku...

Gmina Miasto Szczecin

3 042 311.24

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz...

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

3 433 608.40

Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na...

ASTA-NET ASTA GROUP SPÓŁKA Z...

3 972 572.64

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Gmina Miasto Szczecin

27 941 900.00

Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości...

Gmina Miasto Szczecin

317 491.86

Pages