Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno - Ortodontycznej w Kołobrzegu przy...

Prezentacja

EURO-DENTArtur Gliszczynski i...

511 186.49

Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na...

Prezentacja

Powiat Gryficki

2 974 835.28

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji...

Prezentacja

Samodzielny Publiczny...

21 395 512.00

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 51

Prezentacja

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul....

446 976.48

Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego ( eLBRUS)

Prezentacja

Uniwersytet Szczeciński

7 219 550.00

Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliasza Słowackiego w Koszalinie - etap II.

Prezentacja

Gmina Miasto Koszalin

3 153 053.99

Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury

Prezentacja

Książnica Pomorska im. Stanisława...

3 960 847.42

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu

Prezentacja

Gmina Miejska Wałcz

2 120 790.69

Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z...

Prezentacja

NewCo Spółka z ograniczoną...

820 000.00

Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II

Prezentacja

Marina Kamień Pomorski spółka z...

105 178.53

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych.

Prezentacja

Miejski Zakład Komunikacji Spółka...

1 031 058.59

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

1 255 971.70

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu...

Prezentacja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

41 314 095.00

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

Prezentacja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14 694 159.39

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Prezentacja

Szpital Wojewódzki im. M....

31 067 933.29

Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i...

Prezentacja

Akademia Morska w Szczecinie

1 272 195.73

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo –...

Prezentacja

Komenda Wojewódzka Państwowej...

2 981 000.00

Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul....

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

49 771 987.14

Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na centrum kongresowo-...

Prezentacja

Miasto Szczecinek

4 350 310.88

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

246 744.98

Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

115 084.66

Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w...

Prezentacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św....

2 976 210.00

Podniesienie atrakcyjności turystycznej - przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

Prezentacja

Gmina Gryfice

1 357 869.50

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę Promenady – etap I

Prezentacja

Gmina Nowe Warpno

879 126.91

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Ambulatorium Sp. z o.o. – NZOZ Ambulatorium w...

Prezentacja

Ambulatorium Spółka z o.o. - NZOZ...

919 306.23

Pages