Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Wprowadzenie nowej oferty przez firmę TOTEM poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny postpressowe

Prezentacja

TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski...

3 939 221.15

Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o. innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia...

Prezentacja

AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI...

1 000 000.00

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Prezentacja

Związek Miast i Gmin Dorzecza...

1 495 127.19

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy...

Prezentacja

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

280 000 000.00

WYKONANIE I DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW SZYNOWYCH O NAPĘDZIE SPALINOWYM WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ...

Prezentacja

Województwo Zachodniopomorskie

122 430 000.00

Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II Etapu promenady widokowej wraz z...

Prezentacja

Gmina Dziwnów

1 231 914.72

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

216 451.39

Wzrost konkurencyjności firmy Unitral poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w oparciu o zakup...

Prezentacja

HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL spółka z...

1 983 668.00

Wzrost konkurencyjności MAGEMAR Sp. z o.o. poprzez utworzenie Muzeum Morskiego na zabytkowym statku...

Prezentacja

MAGEMAR Polska Spółka z...

487 803.30

Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym firmy Gold Mark, poprzez wdrożenie innowacyjnych...

Prezentacja

GOLD-MARK Andrzej Sałuda

673 962.31

Wzrost znaczenia kultury na wsi – rozbudowa świetlicy w Żelechowie

Prezentacja

Gmina Widuchowa

398 362.28

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Perły w Koronie woj. zachodniopomorskiego 2009 – Pałacu w...

Prezentacja

Gmina Świerzno

1 365 781.61

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie

Prezentacja

Gmina Nowe Warpno

804 861.44

Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę,...

Prezentacja

Gmina Połczyn - Zdrój

809 610.63

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

4 760 739.52

Zakup autobusów.

Prezentacja

Miejski Zakład Komunikacji Spółka...

6 628 798.46

Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich...

Prezentacja

Meble Morskie Spółka z ograniczoną...

438 403.96

Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Prezentacja

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu...

3 695 824.00

Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w...

Prezentacja

Pomorski Uniwesytet Medyczny w...

615 168.85

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Prezentacja

Szczecińskie Przedsiębiorstwo...

18 359 194.48

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Prezentacja

Szczecińskie Przedsiębiorstwo...

17 949 407.50

Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Prezentacja

Gmina Mielno

2 287 866.00

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

508 263.89

Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego - etap I

Prezentacja

Powiat Policki

239 837.94

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Prezentacja

Gmina Miejska Wałcz

1 317 020.10

Pages