Powiew energii

autor reportażu: Eliza Salamon

Tytuł projektu: 

WindTech Leśno - technologia czystej energii

Nazwa beneficjenta: 

Dr Barzyk Consulting Grzegorz Barzyk

Wartość ogółem: 
1 437 999.52
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Szansa na rozwój

W ramach realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” wcielone w życie zostało wiele inwestycji. Umieszczone na liście projektów dofinansowanych pomysły wielu firm i przedsiębiorstw otrzymały poparcie w postaci niezbędnego do rozwoju dofinansowania. Pieniądze zostały wykorzystane przez inwestorów nie tylko na unowocześnienie istniejących już przedsięwzięć, ale także na realizację nowych konceptów. 

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że przyznane fundusze zapewniają zysk tylko jednostkom: placówkom samorządowym, przedsiębiorcom, szpitalom… Jednak rozważając realizację wspomnianych działań w szerszym spektrum, rozwój tych gałęzi produkcji, usług czy handlu owocuje rozwojem całej okolicy. Nie można nazwać błędnym stwierdzenia, że projekt w pośredni sposób przyczynia się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców województwa. W dobie ogólnoświatowego kryzysu istotne jest, żeby nie zaprzepaścić szansy na ciągły rozwój.

 

Potencjał wiatru

Wiatr to zjawisko wywołane przez różnicę temperatur lądów i mórz, biegunów i równika, czy też przez siłę Coriolisa występującą wraz z ruchem obrotowym Ziemi. Jego siłę przekształcić można w ekologiczną energię elektryczną, czy też cieplną. Niezbędne do tego są elektrownie wiatrowe. Współczesne turbiny zbudowane są z łożyska głównego, przekładni, generatora, szafy sterowniczej, mechanizmów kierowania oraz chorągiewki kierunków i wiatromierza. Zasada działania jest prosta: energia wiatru zostaje przekształcona przez wirnik w energię mechaniczną, która z kolei zostaje przekształcona przez generator w energię elektryczną.

Przed rozpoczęciem budowy wybiera się optymalne miejsce zlokalizowania. Rozważa się walory geologiczne terenu, czy też przebieg izowent, czyli linii powstałych przez połączenie punktów o takiej samej prędkości wiatru. Proporcjonalnie do wzrostu mocy siłowni wiatrowych rośnie poziom skomplikowania ich mechanizmów. W przepisach dotyczących prawa budowlanego unormowane są kwestie dotyczące prawnego aspektu tego przedsięwzięcia. Rozstrzygnięta tam jest przykładowo sporna kwestia wysokości masztu. Ciekawostką jest, że światowy potencjał energii wiatru jest ok. 5000 razy większy od energii pochodzącej ze spalania węgla. Mimo, że moglibyśmy dzięki niej pokryć 20% zapotrzebowania energetycznego świata pokrywamy zaledwie 1%.

 

WindTech Leśno

Wśród licznych projektów RPO WZ (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego) przyjętych do dofinansowania w latach 2007-2013 znaleźć można bardzo ciekawy pomysł, którego inicjatorem jest dr inż. Grzegorz Barzyk. Ideą Dr Barzyk Consulting było stworzenie elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej 600kW w Leśnie Górnym położonym 82 metry n.p.m.. Z roku na rok surowce naturalne ulegają coraz większemu wyczerpaniu a potrzeby społeczeństw nie zmieniają się. Dlatego też koncept wykorzystania energii wiatru to idealna propozycja: przyjazna dla środowiska i korzystna finansowo.

Zamysł elektrowni wiatrowej pojawił się w marcu 2009 roku. Po pracach budowlanych które trwały rok, 5 września 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie. Należy zaznaczyć, że elektrownia funkcjonowała już 2,5 miesiąca wcześniej. Aby ukazać ogrom energii produkowanej przez elektrownię w Leśnie Górnym, dr inż. Grzegorz Barzyk poinformował że w ciągu trzech miesięcy wytworzono jej tyle, ile jest potrzebne do ogrzania 500 domów przez rok. Szczegółowe informacje na temat powstania projektu, wraz ze zdjęciami, umieścił na swojej stronie http://www.barzyk.pl/windtech-lesno.htm jego pomysłodawca. Powstałą energię odbiera Enea S.A. – jedna z największych firm sektora energetycznego w Polsce.

 

Dobra alternatywa

Nie można ukryć, że duże elektrownie wiatrowe są niebezpieczne dla ptaków i nietoperzy, w wysokim stopniu szpecą krajobraz a co najgorsze powodują nieustanny hałas niekorzystnie działający na psychikę ludzi. Jednak nie zapominajmy też, że te mniejszych rozmiarów, nie dość, że nie sprawiają powyższych niedogodności, to są uważane za elementy poprawiające walory estetyczne regionu.

Warto zainteresować się opisanym powyżej, alternatywnym źródłem energii, ponieważ daje ono możliwość uniezależnia naszego kraju od wpływów innych państw, jest ekologiczne a co najważniejsze niewyczerpalne. Już 2000 lat p.n.e. nawadniano pola za pomocą wiatraków. Dzisiaj, elektrownie wiatrowe nie są już innowacją. Należy wykorzystać wiedzę gromadzoną przez pionierów tej dziedziny: Edmunda Lee, czy też Charlesa F. Brush. Projekt ten zrealizowany w ramach RPO WZ to przyszłościowe posunięcie, na którym region zyska długoterminowo. Nikt z nas nie ma tej pewności, ale myślę, że za kilkadziesiąt lat to właśnie siła wiatru zaspokoi wszystkie potrzeby elektryczne społeczeństw Polski, czy też świata.