Stargard się rozwija

autor reportażu: Michał Padiasek

Tytuł projektu: 

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
22 299 724.37
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Od kilku lat podnosi się poziom życia w Stargardzie. Jest więcej pracy, to ludziom żyje się lżej- mówi pani Katarzyna, mieszkanka Stargardu. Jeszcze do niedawna mieszkańcy powiatu stargardzkiego sądzili, że poradzieckiemu lotnisku w Kluczewie minął okres świetności. 13 października 1992 roku wraz z opuszczeniem go przez ostatnie jednostki Wojsk Radzieckich nikt nie miał pomysłu na zagospodarowanie tego terenu. Nie był on również atrakcyjny gospodarczo, ponieważ działalność wojskowa pozostawiła po sobie znaczące ślady, przede wszystkim zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych oraz nierównowagę ekosystemu. Jednak prace przy przywróceniu tej równowagi trwające do 2004 roku sprawiły, że teren ten stał się nie tylko atrakcyjnym obiektem na organizowanie corocznego Festynu św. Krzysztofa wraz z innymi imprezami motoryzacyjnymi, ale również interesującym obszarem na lokowanie działalności gospodarczej. Dzięki niemu Stargard Szczeciński mógł rozwinąć się przemysłowo. 

Cieszę się, że mogę wstać rano z uśmiechem, obudzić męża i zrobić mu kanapki do pracy- opowiada pani Justyna, mieszkanka powiatu stargardzkiego, której mąż pracuje w jednej z fabryk w PPNT. – Jeszcze niedawno nie mieliśmy perspektyw na przyszłość. Mąż pracował w firmie budowlanej, która nie miała wielu zleceń, więc były przestoje. Nie mieliśmy możliwości, żeby założyć rodzinę, mieszkaliśmy u rodziców- mówi pani Justyna. – Kiedy otwarto fabrykę opon i mąż dostał tam pracę, wiedziałam że to będzie nasza szansa. Teraz, mimo że pracuje na stanowisku produkcyjnym to nieźle zarabia, wynajęliśmy wspólne mieszkanie, a niedawno urodziła nam się córeczka. W końcu możemy być szczęśliwi. 

Nowe tereny i nowe miejsca pracy 

Utworzenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim było dla mieszkańców miasta i okolic szansą na znalezienie lepszej pracy w przemyśle. Pierwsza duża inwestycja, którą udało się rozpocząć na terenach poradziecki dotyczyła produkcji opon do samochodów ciężarowych przez firmę Bridgestone. Do tej pory w Stargardzie nie było pracodawcy zatrudniającego tak dużo pracowników. Po upadku Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego i Luxpolu, na stargardzkim rynku pracy dominowały głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Fabryka opon uruchomiona w 2009 roku dała nowe możliwości zatrudnienia mieszkańcom okolic. Później dołączyły do niej nowe inwestycje, m.in. zakład produkujący urządzenia przeładunkowe Cargotec i niemiecki producent silników Tognum AG. 

Gdyby nie środki europejskie, pewnie dalej pracowałbym w firmie budowlanej za najniższą krajową- mówi jeden z pracowników fabryki Bridgestone. Taka opinia panuje wśród większości zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Kluczewie. Inwestycje te miały ogromny wpływ na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta. W czerwcu 2010 roku zakończono projekt 

finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, który polegał na wybudowaniu komunikacji między Strefą Ekonomiczną a miastem Stargard, by podnieść jej atrakcyjność. W ramach projektu wybudowano wodociągi, kanalizację sanitarną oraz drogę wraz z kanalizacją deszczową. Do tłoczenia ścieków użyto nowatorskiej tłoczni zamiast klasycznej przepompowni, gdyż pozwala na dłuższą żywotność urządzenia tłoczącego ścieki przemysłowe. W wyniku tej inwestycji 40 ha powierzchni terenów inwestycyjnych zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz skomunikowanych z siecią dróg krajowych, a 80 ha otrzymało również komunikację z możliwością podłączenia do sieci w późniejszym czasie. 

Ciężko by było bez dofinansowania 

Inwestycje współfinansowane przez RPO dały nam napęd do tworzenia optymalnych warunków pracy i ściągania inwestorów. Nasza praca przyniosła rezultaty, dzisiaj mamy kilka dużych firm działających w PPNT. Bez wsparcia programu, miasto i gminę nie byłoby na to stać- mówi pracownik Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim. Projekt uzbrojenia i skomunikowania terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii kosztował 12 784 747,49 PLN, z czego połowa została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013. 

Mogliśmy inwestować w remonty chodników w mieście, ale jaki byłby tego sens, gdyby chodzili po nich bezrobotni? – mówił prezydent Stargardu Sławomir Pajor, podczas uroczystego przecięcia wstęgi finalizującego projekt. Dzięki inwestycjom w Parku, rozwijają się również inne sektory stargardzkiej gospodarki, m.in. przemysł (dzięki kooperantom) oraz usługi. Stargard podnosi swoją atrakcyjność inwestycyjną oraz podnosi standard życia swoich mieszkańców. Jeśli będzie konsekwentnie realizował swoją politykę stanie się atrakcyjnym miejscem do uczenia się, pracowania i mieszkania. 

 

Galeria
Tytuł projektu: 
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim