Młodzi reporterzy śladami projektów

Młodzi reporterzy śladami projektów

Poniższe reportaże pochodzą z konkursu „Młodzi RePOrterzy śladami projektów” organizowanego w 2012 r. Konkurs miał na celu popularyzację Programu Regionalnego, uświadomienie społeczeństwu, że wsparcie z funduszy unijnych jest udzielane oraz wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna.

Zakres tematyczny reportaży obejmował zagadnienia związane z projektami dofinansowanymi w ramach RPO WZ, zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego bądź przedsiębiorców itp. Autorzy najlepszych reportaży otrzymali atrakcyjne nagrody.

Wyobraźnia bez granic

Autor: Sara Schneps

Innowacyjny sposób poznawania świata jest z pewnością  cechą  charakterystyczną  warsztatów „Akademii Odkrywców”. Nie dość , że są  mobilni, bo sami odkrywają  wiele zakątków Polski, to również  innych potrafią  zachęcić  do ”podróży w nieznane”.

Tytuł projektu:
Akademia Odkrywców
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

„Kulturalny” spacer szlakiem szczecińskiej muzyki

Autor: Dawid Wójcik

W województwie zachodniopomorskim główny ośrodkiem kulturalnym jest miasto Szczecin, pełniące rolę stolicy tego regionu, a także euroregionu Pomerania. Jednak wielu Szczecinian pytanych o korzyści i przywileje, płynące z powyższego tytułu, udziela bardzo lakonicznych odpowiedzi. Oczywiście mamy filharmonię, operę, teatry. Właściwie na tym kończy się wiedza większości mieszkańców.

Tytuł projektu:
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

„Kulturalny” spacer szlakiem szczecińskiej muzyki

Autor: Dawid Wójcik

W województwie zachodniopomorskim główny ośrodkiem kulturalnym jest miasto Szczecin, pełniące rolę stolicy tego regionu, a także euroregionu Pomerania. Jednak wielu Szczecinian pytanych o korzyści i przywileje, płynące z powyższego tytułu, udziela bardzo lakonicznych odpowiedzi. Oczywiście mamy filharmonię, operę, teatry. Właściwie na tym kończy się wiedza większości mieszkańców.

Tytuł projektu:
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

„Kulturalny” spacer szlakiem szczecińskiej muzyki

Autor: Dawid Wójcik

W województwie zachodniopomorskim główny ośrodkiem kulturalnym jest miasto Szczecin, pełniące rolę stolicy tego regionu, a także euroregionu Pomerania. Jednak wielu Szczecinian pytanych o korzyści i przywileje, płynące z powyższego tytułu, udziela bardzo lakonicznych odpowiedzi. Oczywiście mamy filharmonię, operę, teatry. Właściwie na tym kończy się wiedza większości mieszkańców.

Tytuł projektu:
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Stargard się rozwija

Autor: Michał Padiasek

Od kilku lat podnosi się poziom życia w Stargardzie. Jest więcej pracy, to ludziom żyje się lżej- mówi pani Katarzyna, mieszkanka Stargardu. Jeszcze do niedawna mieszkańcy powiatu stargardzkiego sądzili, że poradzieckiemu lotnisku w Kluczewie minął okres świetności. 13 października 1992 roku wraz z opuszczeniem go przez ostatnie jednostki Wojsk Radzieckich nikt nie miał pomysłu na zagospodarowanie tego terenu.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Dzień dobry, Panie Doktorze!

Autor: Karolina Bartczak

Codziennie nowe diagnozy. W miastach roi się od gabinetów, z których każdego dnia wychodzą szczęśliwe jak i zrozpaczone kobiety. Ciąże, infekcje, nowotwory, guzy i choroby o jakich nasi przodkowie nie słyszeli.

Tytuł projektu:
Zakup zestawu diagnostycznego USG do badań dopplerowskich i obrazowania w 4D
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Powiew energii

Autor: Eliza Salamon

W ramach realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” wcielone w życie zostało wiele inwestycji. Umieszczone na liście projektów dofinansowanych pomysły wielu firm i przedsiębiorstw otrzymały poparcie w postaci niezbędnego do rozwoju dofinansowania.

Tytuł projektu:
WindTech Leśno - technologia czystej energii
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Pages