Oś priorytetowa Wartość ogółem Dofinansowanie Ilość projektów
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie 1 467 800 698.33 846 318 643.30 1,087
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 772 653 638.28 475 582 490.46 128
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 200 409 087.02 123 184 456.30 33
4. Infrastruktura ochrony środowiska 320 671 710.96 140 451 306.52 107
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 419 276 656.96 164 825 361.01 104
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 782 662 158.66 403 566 809.15 103
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 292 174 563.97 147 935 278.96 65