Alicja w Krainie Tiffany

autor zdjęcia: Magdalena Butrym

Tytuł projektu: 

Uruchomienie pierwszego w Polsce salonu florystycznego połączonego z kawiarnią Tiffany Flowers & Cafe

Nazwa beneficjenta: 

Tiffany & Friends Agnieszka Tiffany Jaworska

Wartość ogółem: 
1 143 400.26
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa