Chwila szaleństwa...

autor zdjęcia: Alicja Jesionek

Tytuł projektu: 

Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
3 428 272.88
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym