Dzięki

autor zdjęcia: Karolina Urbaniak

Tytuł projektu: 

Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela.

Nazwa beneficjenta: 

Miasto Szczecinek

Wartość ogółem: 
2 853 028.48
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki