Gołąbki

autor zdjęcia: Daniel Pałys

Tytuł projektu: 

Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
2 772 020.91
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym