Gooooollll

autor zdjęcia: Rafał Nartowski

Tytuł projektu: 

Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007-2013

Nazwa beneficjenta: 

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie

Wartość ogółem: 
7 207 418.92
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa