Ja już zajęłam swoje miejsce

autor zdjęcia: Katarzyna Kuriata

Tytuł projektu: 

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
3 332 689.78
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym