Odpoczywający potworek

autor zdjęcia: Daniel Pałys

Tytuł projektu: 

Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
1 337 798.06
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym