Pasażer

autor zdjęcia: Robert Jachim

Tytuł projektu: 

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
25 137 207.79
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym