Pomagaj z OSP

autor zdjęcia: Alicja Jesionek

Tytuł projektu: 

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Łobez

Wartość ogółem: 
493 041.19
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom