Rowerek

autor zdjęcia: Maciej Boruch

Tytuł projektu: 

Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie odcinek (od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
13 760 000.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym