Rozciąganko przed treningiem

autor zdjęcia: Katarzyna Kuriata

Tytuł projektu: 

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
498 740.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym