Skok w przyszłość dzięki RPO

autor zdjęcia: Piotr Staszków

Tytuł projektu: 

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 

Politechnika Koszalińska

Wartość ogółem: 
41 321 950.87
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki