W drogę ...

autor zdjęcia: Jakub Przybyła

Tytuł projektu: 

Remont drogi powiatowej Nr 1962Z Ostrowice - Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z Złocieniec - Wierzchowo - Kalisz Pomorski, Etap II: od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego.

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Drawski - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wartość ogółem: 
11 298 738.78
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa