Wycieczka za miasto

autor zdjęcia: Norbert Olejniczak

Tytuł projektu: 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Police

Wartość ogółem: 
2 822 684.86
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym