miejsc pracy utworzono w sektorze przedsiębiorstw

1172

miejsc pracy utworzono w sektorze przedsiębiorstw

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Wzrost konkurencyjności firmy Unitral poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w oparciu o zakup niezbędnych do tego celu środków trwałych do wyposażenia powstającego CENTRUM SPA z CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ.

Nazwa beneficjenta: 

HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Wartość ogółem: 
4 853 702.09
Wydatki kwalifikowalne: 
3 967 336.00
Wkład własny: 
1 983 668.00
Dofinansowanie: 
1 983 668.00
Tytuł projektu: 

Utworzenie pierwszego w Gryficach nowoczesnego kompleksu kulturalno-rozrywkowego wyposażonego w najwyższej światowej klasy urządzenia do wyświetlania projekcji 3D i zaplecza technicznego kręgielni

Nazwa beneficjenta: 

KAPITOL Spółka Cywilna Andrzej Szczepański, Marcin Jakubiak, Janusz Zalewski

Wartość ogółem: 
7 795 960.32
Wydatki kwalifikowalne: 
3 064 116.00
Wkład własny: 
1 225 646.40
Dofinansowanie: 
1 838 469.60

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.