mikro (283), małych (111) i średnich (67) przedsiębiorstw wsparto dotacjami z RPO; wiele firm sięgnęło po wsparcie na przynajmniej dwa projekty

473

mikro (290), małych (116) i średnich (67) przedsiębiorstw wsparto dotacjami z RPO; wiele fi rm sięgnęło po wsparcie na przynajmniej dwa projekty

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pasywnych komponentów optoelektronicznych

Nazwa beneficjenta: 

CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość ogółem: 
415 193.60
Wydatki kwalifikowalne: 
383 000.00
Wkład własny: 
153 200.00
Dofinansowanie: 
229 800.00
Tytuł projektu: 

Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii ciepłej ramki – Super Spacer w produkcji szyb zespolonych

Nazwa beneficjenta: 

SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
3 394 003.60
Wydatki kwalifikowalne: 
3 170 000.00
Wkład własny: 
1 268 000.00
Dofinansowanie: 
1 902 000.00
Tytuł projektu: 

Zwiększenie konkurencyjności firmy T.H. ALPLAST dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy przygotowania i produkcji wysokojakościowych zaawansowanych technologicznie produktów

Nazwa beneficjenta: 

Towarzystwo Handlowe ALPLAST Spółka Jawna A. Bąk i Spółka

Wartość ogółem: 
3 512 153.66
Wydatki kwalifikowalne: 
2 362 971.67
Wkład własny: 
945 188.68
Dofinansowanie: 
1 417 782.99
Tytuł projektu: 

Budowa innowacyjnej instalacji przeładunkowej kwasu siarkowego

Nazwa beneficjenta: 

Fosfan S.A.

Wartość ogółem: 
1 396 306.71
Wydatki kwalifikowalne: 
1 064 000.00
Wkład własny: 
532 000.00
Dofinansowanie: 
532 000.00
Tytuł projektu: 

Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym firmy Gold Mark, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego

Nazwa beneficjenta: 

GOLD-MARK Andrzej Sałuda

Wartość ogółem: 
1 400 062.74
Wydatki kwalifikowalne: 
1 123 271.75
Wkład własny: 
449 309.44
Dofinansowanie: 
673 962.31

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.