nowych usług online może zostać uruchomionych dzięki realizacji projektów w osi 3.

62

nowych usług online może zostać uruchomionych dzięki realizacji projektów w osi 3.

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
11 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 000 000.00
Wkład własny: 
2 750 000.00
Dofinansowanie: 
8 250 000.00
Tytuł projektu: 

e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 

Województwo Zachodniopomorskie

Wartość ogółem: 
23 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
23 000 000.00
Wkład własny: 
5 750 000.00
Dofinansowanie: 
17 250 000.00
Tytuł projektu: 

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Nazwa beneficjenta: 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Wartość ogółem: 
1 993 502.92
Wydatki kwalifikowalne: 
1 993 502.92
Wkład własny: 
498 375.73
Dofinansowanie: 
1 495 127.19
Tytuł projektu: 

Gmin@ na fali

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wartość ogółem: 
2 409 627.76
Wydatki kwalifikowalne: 
2 123 687.76
Wkład własny: 
530 921.94
Dofinansowanie: 
1 592 765.82
Tytuł projektu: 

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
8 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
7 988 400.00
Wkład własny: 
1 997 100.00
Dofinansowanie: 
5 991 300.00

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja projektów w ramach tej osi rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Dofi nansowanie uzyskały przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, mającej wspierać rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Projekty są nakierowane na zwiększenie dostępu do usług elektronicznych oraz internetu. Wsparte zostały również inwestycje polegające na budowie, rozbudowie oraz wdrożeniu publicznych usług elektronicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.