obiektów infrastruktury turystycznej wybudowano lub zmodernizowano

47

obiektów infrastruktury turystycznej wybudowano lub zmodernizowano

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Świnoujście

Wartość ogółem: 
12 134 031.83
Wydatki kwalifikowalne: 
11 901 848.82
Wkład własny: 
7 141 109.30
Dofinansowanie: 
4 760 739.52
Tytuł projektu: 

Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie.

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Gryficki

Wartość ogółem: 
6 315 389.96
Wydatki kwalifikowalne: 
5 949 670.60
Wkład własny: 
2 974 835.32
Dofinansowanie: 
2 974 835.28
Tytuł projektu: 

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Połczyn - Zdrój

Wartość ogółem: 
9 419 309.45
Wydatki kwalifikowalne: 
9 222 080.51
Wkład własny: 
4 611 040.26
Dofinansowanie: 
4 611 040.25
Tytuł projektu: 

Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Gościno

Wartość ogółem: 
2 663 634.20
Wydatki kwalifikowalne: 
1 807 075.00
Wkład własny: 
1 087 031.31
Dofinansowanie: 
720 043.69
Tytuł projektu: 

Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego - remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Świnoujście

Wartość ogółem: 
267 427.13
Wydatki kwalifikowalne: 
244 216.27
Wkład własny: 
61 054.08
Dofinansowanie: 
183 162.19
Tytuł projektu: 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Perły w Koronie woj. zachodniopomorskiego 2009 – Pałacu w Stuchowie – etap II prac restauratorskich

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Świerzno

Wartość ogółem: 
1 784 739.41
Wydatki kwalifikowalne: 
1 606 801.90
Wkład własny: 
241 020.29
Dofinansowanie: 
1 365 781.61
Tytuł projektu: 

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Nazwa beneficjenta: 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Wartość ogółem: 
17 868 538.23
Wydatki kwalifikowalne: 
17 578 538.23
Wkład własny: 
4 394 634.56
Dofinansowanie: 
13 183 903.67
Tytuł projektu: 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miejska Wałcz

Wartość ogółem: 
2 047 883.49
Wydatki kwalifikowalne: 
1 756 026.81
Wkład własny: 
439 006.71
Dofinansowanie: 
1 317 020.10

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Projekty pozwoliły na dywersyfikację i poprawę jakości oferty turystycznej, przyczyniły się do wzrostu roli turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytetowo potraktowano programy budowy markowych produktów turystycznych, m.in. wodnych szlaków turystycznych i uzdrowisk.

Finansowano działania w zakresie przebudowy i budowy placówek kulturalnych, m.in. muzeów, filharmonii, oper, teatrów. Wspierano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu nieruchomości oraz obiektów ruchomych, np. kościołów i innych budowli wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacje, a także pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, otrzymywały projekty kompleksowej rewitalizacji, łączące w sobie zarówno remonty, przebudowę przestrzeni publicznych, rewaloryzację i zabezpieczenie zabytków, jak i działania przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i społecznego.