osób będzie mogło korzystać po zakończeniu realizacji projektów z publicznych punktów dostępu do internetu (tzw. PIAP)

Ponad

100 tyś.

osób będzie mogło korzystać po zakończeniu realizacji projektów z publicznych punktów dostępu do internetu (tzw. PIAP)

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu

Nazwa beneficjenta: 

Akademia Morska w Szczecinie

Wartość ogółem: 
1 697 644.74
Wydatki kwalifikowalne: 
1 696 260.99
Wkład własny: 
424 065.26
Dofinansowanie: 
1 272 195.73
Tytuł projektu: 

Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
474 128.16
Wydatki kwalifikowalne: 
428 374.42
Wkład własny: 
107 093.61
Dofinansowanie: 
321 280.81

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja projektów w ramach tej osi rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Dofi nansowanie uzyskały przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, mającej wspierać rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Projekty są nakierowane na zwiększenie dostępu do usług elektronicznych oraz internetu. Wsparte zostały również inwestycje polegające na budowie, rozbudowie oraz wdrożeniu publicznych usług elektronicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.