osób korzysta z efektów projektów z zakresu kultury

41 717

osób korzysta z efektów projektów z zakresu kultury

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury

Nazwa beneficjenta: 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Wartość ogółem: 
6 933 415.66
Wydatki kwalifikowalne: 
6 845 909.14
Wkład własny: 
2 885 061.72
Dofinansowanie: 
3 960 847.42
Tytuł projektu: 

Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wartość ogółem: 
18 009 306.70
Wydatki kwalifikowalne: 
18 009 306.70
Wkład własny: 
4 502 326.70
Dofinansowanie: 
13 506 980.00
Tytuł projektu: 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Nowe Warpno

Wartość ogółem: 
1 490 759.59
Wydatki kwalifikowalne: 
1 073 148.60
Wkład własny: 
268 287.16
Dofinansowanie: 
804 861.44
Tytuł projektu: 

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
3 520 190.93
Wydatki kwalifikowalne: 
3 399 385.37
Wkład własny: 
849 846.36
Dofinansowanie: 
2 549 539.01
Tytuł projektu: 

Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
19 128 887.86
Wydatki kwalifikowalne: 
18 077 447.86
Wkład własny: 
10 846 468.86
Dofinansowanie: 
7 230 979.00

Oś 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych

Mając na uwadze właściwy rozwój funkcji metropolitalnych, wsparto budowę sprawnego systemu transportu publicznego, zapewniającego skomunikowanie metropolii z ośrodkami podmiejskimi oraz z innymi metropoliami europejskimi.

Na dofi nansowanie mogły liczyć działania zmierzające do poprawy spójności przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w tym przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (objęte także inicjatywą JESSICA).

W ramach osi realizowano projekty o charakterze metropolitalnym w zakresie infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji kulturalnych i turystycznych.