projektów obejmowało infrastrukturę sportową

10

projektów obejmowało infrastrukturę sportową

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wartość ogółem: 
24 113 775.53
Wydatki kwalifikowalne: 
22 860 261.30
Wkład własny: 
13 716 156.79
Dofinansowanie: 
9 144 104.51
Tytuł projektu: 

Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Goleniów

Wartość ogółem: 
1 456 224.11
Wydatki kwalifikowalne: 
1 444 412.48
Wkład własny: 
722 206.24
Dofinansowanie: 
722 206.24
Tytuł projektu: 

Budowa boiska sportowego w Darłowie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Darłowo

Wartość ogółem: 
2 324 156.84
Wydatki kwalifikowalne: 
2 211 654.60
Wkład własny: 
1 105 827.31
Dofinansowanie: 
1 105 827.29

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.