projektów promowało atrakcyjność regionu i wspierało międzynarodową aktywność przedsiębiorstw

125

projektów promowało atrakcyjność regionu i wspierało międzynarodową aktywność przedsiębiorstw

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Udział w Międzynarodowych Targach British Bridal Exhibition - Harrogate UK 11 -13 marzec 2012

Nazwa beneficjenta: 

AGNES Agnieszka Pietrzykowska-Czarna i Grzegorz Czarny Spółka Jawna w Świdwinie

Wartość ogółem: 
60 232.23
Wydatki kwalifikowalne: 
51 422.22
Wkład własny: 
31 471.80
Dofinansowanie: 
19 950.42

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.