projektów wiązało się z bezpośrednią pomocą inwestycyjną (w formie dotacji) dla sektora MŚP

563

projektów wiązało się z bezpośrednią pomocą inwestycyjną (w formie dotacji) dla sektora MŚP

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno - Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7

Nazwa beneficjenta: 

EURO-DENTArtur Gliszczynski i Malgorzata Piela Spólka Cywilna

Wartość ogółem: 
1 001 620.57
Wydatki kwalifikowalne: 
851 977.48
Wkład własny: 
340 790.99
Dofinansowanie: 
511 186.49
Tytuł projektu: 

Budowa nowoczesnego, sterowanego elektronicznie magazynu szkła w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
3 524 275.01
Wydatki kwalifikowalne: 
2 498 125.00
Wkład własny: 
1 498 875.01
Dofinansowanie: 
999 249.99
Tytuł projektu: 

Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o. innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kierowców poprzez zakup mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych

Nazwa beneficjenta: 

AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
2 091 730.01
Wydatki kwalifikowalne: 
1 700 000.00
Wkład własny: 
700 000.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
Tytuł projektu: 

Wzrost konkurencyjności MAGEMAR Sp. z o.o. poprzez utworzenie Muzeum Morskiego na zabytkowym statku THPV BEMBRIDGE

Nazwa beneficjenta: 

MAGEMAR Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
1 854 133.71
Wydatki kwalifikowalne: 
975 606.60
Wkład własny: 
487 803.30
Dofinansowanie: 
487 803.30

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.