projektów zrealizowano z zakresu infrastruktury oświaty

27

projektów zrealizowano z zakresu infrastruktury oświaty

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Świnoujście

Wartość ogółem: 
1 200 357.08
Wydatki kwalifikowalne: 
1 016 527.80
Wkład własny: 
508 263.91
Dofinansowanie: 
508 263.89
Tytuł projektu: 

Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Stepnica

Wartość ogółem: 
694 088.40
Wydatki kwalifikowalne: 
360 669.71
Wkład własny: 
180 334.86
Dofinansowanie: 
180 334.85
Tytuł projektu: 

Adaptacja budynku dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34

Nazwa beneficjenta: 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Wartość ogółem: 
591 259.80
Wydatki kwalifikowalne: 
591 259.80
Wkład własny: 
295 629.90
Dofinansowanie: 
295 629.90
Tytuł projektu: 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Myśliborski

Wartość ogółem: 
1 162 553.69
Wydatki kwalifikowalne: 
1 108 211.85
Wkład własny: 
554 105.93
Dofinansowanie: 
554 105.92
Tytuł projektu: 

Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Policki

Wartość ogółem: 
731 102.04
Wydatki kwalifikowalne: 
677 818.21
Wkład własny: 
338 909.11
Dofinansowanie: 
338 909.10
Tytuł projektu: 

Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Bobolice

Wartość ogółem: 
9 401 014.44
Wydatki kwalifikowalne: 
3 946 285.19
Wkład własny: 
1 578 514.09
Dofinansowanie: 
2 367 771.10
Tytuł projektu: 

Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Kamieński

Wartość ogółem: 
1 574 120.76
Wydatki kwalifikowalne: 
1 509 263.62
Wkład własny: 
754 631.82
Dofinansowanie: 
754 631.80

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.