studentów korzysta z efektów projektów

2771

studentów korzysta z efektów projektów

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Akademia Morska w Szczecinie

Wartość ogółem: 
5 768 155.51
Wydatki kwalifikowalne: 
5 768 155.51
Wkład własny: 
2 884 516.92
Dofinansowanie: 
2 883 638.59
Tytuł projektu: 

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nazwa beneficjenta: 

Uniwersytet Szczeciński

Wartość ogółem: 
7 765 611.50
Wydatki kwalifikowalne: 
7 765 611.50
Wkład własny: 
3 882 806.50
Dofinansowanie: 
3 882 805.00
Tytuł projektu: 

Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku

Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wartość ogółem: 
2 611 380.44
Wydatki kwalifikowalne: 
2 572 034.60
Wkład własny: 
1 286 017.30
Dofinansowanie: 
1 286 017.30
Tytuł projektu: 

Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu

Nazwa beneficjenta: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wartość ogółem: 
2 904 071.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 547 691.76
Wkład własny: 
1 273 845.88
Dofinansowanie: 
1 273 845.88

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.