szpitali zmodernizowano

13

szpitali zmodernizowano

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje

Wartość ogółem: 
37 786 982.31
Wydatki kwalifikowalne: 
37 783 322.31
Wkład własny: 
16 387 810.31
Dofinansowanie: 
21 395 512.00
Tytuł projektu: 

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Wartość ogółem: 
57 145 951.52
Wydatki kwalifikowalne: 
54 164 643.53
Wkład własny: 
23 096 710.24
Dofinansowanie: 
31 067 933.29
Tytuł projektu: 

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Nazwa beneficjenta: 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Wartość ogółem: 
45 768 967.25
Wydatki kwalifikowalne: 
43 493 457.72
Wkład własny: 
19 637 890.37
Dofinansowanie: 
23 855 567.35
Tytuł projektu: 

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Wartość ogółem: 
47 780 649.00
Wydatki kwalifikowalne: 
47 780 649.00
Wkład własny: 
21 515 263.00
Dofinansowanie: 
26 265 386.00
Tytuł projektu: 

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Nazwa beneficjenta: 

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie

Wartość ogółem: 
80 780 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
76 680 000.00
Wkład własny: 
43 565 433.00
Dofinansowanie: 
33 114 567.00

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.