wyniesie w 2015 r. długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego

1132 km

wyniesie w 2015 r. długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego

Nazwa beneficjenta: 

Uniwersytet Szczeciński

Wartość ogółem: 
527 892.37
Wydatki kwalifikowalne: 
527 277.37
Wkład własny: 
131 819.35
Dofinansowanie: 
395 458.02

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja projektów w ramach tej osi rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Dofi nansowanie uzyskały przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, mającej wspierać rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Projekty są nakierowane na zwiększenie dostępu do usług elektronicznych oraz internetu. Wsparte zostały również inwestycje polegające na budowie, rozbudowie oraz wdrożeniu publicznych usług elektronicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.