Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Tytuł projektu: 

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
22 299 724.37
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej