Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Tytuł projektu: 

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Nazwa beneficjenta: 

Województwo Zachodniopomorskie

Wartość ogółem: 
6 695 209.42
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa