Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Tytuł projektu: 

Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Goleniów

Wartość ogółem: 
8 601 668.83
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej