Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Tytuł projektu: 

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
42 509 318.88
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej