Przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

Tytuł projektu: 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej - przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Gryfice

Wartość ogółem: 
3 114 829.85
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki