Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Tytuł projektu: 

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wartość ogółem: 
24 113 775.53
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa