Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Tytuł projektu: 

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
3 520 190.93
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym