Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu- etap I

Tytuł projektu: 

Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu- etap I

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wartość ogółem: 
1 437 985.55
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego