Renowacja XV-wiecznego ratusza miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem

Tytuł projektu: 

Renowacja XV-wiecznego ratusza miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Kamień Pomorski

Wartość ogółem: 
2 750 924.58
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego